งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Toyota Corolla Altis (2014-ปัจจุบัน) โคโรลล่า อัลติส โฉมปัจจุบัน เย็บเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แทนเบาะของเดิมที่เป็นเบาะผ้า

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า เย็บประเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ตัว

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะแถวหลัง Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะแถวหลัง Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะแถวหลัง Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มแผงประตู

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Toyota Corolla Altis (โคโรลล่า อัลติส)