งานเย็บเบาะหนังแท้รถยนต์ Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม 

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

เบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

เบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

เบาะคนขับ Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังแท้สีครีม

งานหุ้มแผงประตู Toyota Altis