งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Toyota Corolla Altis (2008-2013) โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส เบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

การหุ้มหนังฝาปิดกล่องใส่ของตรงกลางระหว่างเบาะคู่หน้า

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

การเย็บหัวหมอนรองศรีษะของเบาะคู่หน้า

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า เย็บกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ตัว

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ห้องโดยสารด้านหลัง Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

ห้องโดยสารด้านหลัง Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาลส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

งานหุ้มแผงประตู

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส หุ้มเบาะหนังแท้สีน้ำตาล

Toyota Altis (2008-2013)