งานหุ้มเบาะหนังเทียมรถยนต์ Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ห้องโดยสารด้านหน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า เย็บกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

งานหุ้มแผงประตู Toyota Altis

Toyota Altis (2008-2013) โตโยต้า อัลติส เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บส้ม

Toyota Altis (2008-2013)