Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

งานหุ้มเบาะหนังเทียม Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน สีหนังจะดูอ่อนกว่าภายในเดิมของตัวรถ

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

ห้องโดยสารด้านหน้า Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

เบาะด้านคนขับ Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

เบาะฝั่งผู้โดยสาร Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

ห้องโดยสารด้านหลัง Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

เบาะแถวหลัง Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer Cedia (มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย) หุ้มเบาะหนังเทียมพีวีซี สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer หุ้มเบาะหนังเทียม สีครีมอ่อน

Mitsubishi Lancer Cedia

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีครีม-เทา แบบทูโทน

งานหุ้มเบาะหนังแท้ Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำำ แบบทูโทน เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน เบาะคนขับ

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน ด้านหลังของเบาะคู่หน้า

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน เบาะแถวที่ 2

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน เบาะแถวที่ 3

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน ด้านในห้องโดยสาร

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน ด้านในห้องโดยสารเมื่อมองจากท้ายรถ

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

Mitsubishi Space Wagon (2004-2011) เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ แบบทูโทน หมอนรองศรีษะ

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

งานหุ้มหนังแผงประตู Mitsubishi Space Wagon

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

งานหุ้มหนังพวงมาลัย Mitsubishi Space Wagon

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

งานหุ้มหนังหัวเกียร์ Mitsubishi Space Wagon

Mitsubishi Space Wagon เบาะหนังแท้ สีเทา-ดำ

งานหุ้มหนังพวงมาลัย Mitsubishi Space Wagon

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บส้ม หนังฉลุเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู ลูกค้ามาจากจังหวัดตาก โดยจองงานตัดเย็บไว้ก่อน แล้วเข้ามาติดตั้งถึงที่โรงงาน

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

หมอนรองศรีษะ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

หมอนรองศรีษะ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

ฝาปิดกล่องใส่ของระหว่างเบาะคู่หน้า (ที่วางแขน)

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

All New Mitsubishi Pajero Sport ตัวอย่างเบาะหนังสีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

ตัวอย่างเบาะหนังของ All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ เย็บแบบจับจีบย่น ซึ่งเบาะหนังแบบนี้จะอยู่ในรุ่น GT-Premium (4WD) และ GT (2WD) ส่วนรุ่น GLS-LTD (2WD) นั้นจะเป็นเบาะผ้า

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

เบาะหนังคู่หน้า All New Mitsubishi Pajero Sport เป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

เบาะหนังแถวกลางของ All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

เบาะหนังแถวที่ 3 ของ All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

รูปห้องโดยสาร มุมมองจากด้านหลังของ All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

รูปห้องโดยสาร มุมมองจากด้านหลังของ All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบจับจีบย่น

รูปห้องโดยสาร มุมมองจากด้านหลังของ All New Mitsubishi Pajero Sport ตอนพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องโดยสาร

All New Pajero Sport

All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport

All New Mitsubishi Pajero Sport

All New Pajero Sport

ส่วนรูปด้านล่างนี้ เป็นรูปจากงาน Big Motor Sale ที่ทางทีมงานเข้าไปเก็บบรรยากาศครับ

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

ชุดปรับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

เบาคนขับของ All New Pajero Sport

All New Pajero Sport

เบาะคนนั่งด้านของของ All New Pajero Sport

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

มุมมองห้องโดยสารด้านหลังของ All New Pajero Sport

All New Pajero Sport

ฝาปิดกล่องคอนโซลกลาง

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

เบาะท้ายของ All New Pajero Sport

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

แผงประตูของ All New Pajero Sport เป็นแบบหุ้มหนัง

All New Mitsubishi Pajero Sport เบาะหนังสีดำ

แผงประตูของ All New Pajero Sport เป็นแบบหุ้มหนัง

All New Pajero Sport

นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมรูปมีแค่นี้ คนเข้าไปชมรถรุ่นนี้เยอะมาก จนไม่สามารถถ่ายรูปภายในได้สะดวก

All New Pajero Sport

เนื่องจากจำนวนคนที่เข้าไปรอชม All New Pajero Sport มีเยอะมาก ทางทีมงานไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปถ่ายรูปได้เลยครับ ขอตัดจบเท่านี้

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น

Mitsubishi Lancer Cedia 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น

  • Mitsubishi Lancer G6 E-CAR อีคาร์ (1991 – 1996)
  • Mitsubishi Lancer G7 โฉมท้ายเบนซ์ (1995 – 2001)
  • Mitsubishi Lancer G8 Cedia ซีเดียร์ (2001-2013)
  • Mitsubishi Lancer EX อีเอ็กซ์ (2008-Now)

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น รูปรวมทั้งหมด

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหน้าทั้งตัว

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหน้าส่วนนั่ง

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหน้าส่วนนั่ง

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหลัง

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหลัง

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

Mitsubishi Lancer Cedia มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซีเดีย เบาะหนังแท้สีครีม จับจีบย่น เบาะหลัง

Mitsubishi Lancer 2005 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ เบาะหนังแท้สีครีม

เบาะหลังส่วนนั่ง

Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน เบาะหนังสีดำ หนังฉลุเจาะรู

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน เบาะหนังสีดำ หนังฉลุเจาะรู งานจากศูนย์มิตซูบิชิ ที่มำมาจัดแสดงที่เมืองทองธานี สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังข้างหลัง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังข้างหลัง ส่วนนั่ง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

แผงประตู Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

ส่วนข้างล่างนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับ เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบกัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะผ้ากำมะหยี่ เบาะหลังของ Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

แผงประตูของเดิม Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต เบาะหนังสีดำ แบบเจาะรู

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต เบาะหนังสีดำ แบบเจาะรู เป็นงานส่งโชว์รูมมิตซูบิชิ แถวบางนา

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ แบบเจาะรู

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะคู่หน้า ส่วนพิง

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะคู่หน้าด้านหลัง ซองใส่เอกสาร

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะแถวกลาง

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะแถวกลาง

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มเบาะหนังสีดำ เบาะแถวสาม

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มแผงประตู

Mitsubishi Pajero Sport - มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

Mitsubishi Pajero Sport – มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต งานหุ้มแผงประตู