Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังเทียมสีทูโทน ดำ-ส้ม ตะเข็บส้ม

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) หุ้มเบาะด้วยหนังเทียมสีทูโทน ดำ-ส้ม ตะเข็บส้ม เป็นงานหุ้มถาวร ก่อนทำจะต้องรื้อเอาผ้าเดิมออกก่อนแล้วจึงเย็บหนังเข้าไปติดตั้งแทน คนนี้เจ้าของสีสไตล์ดำ-ส้ม จึงออกแบบให้ใหม่ออกมาดังที่ลงในโพสต์นี้ Continue reading “Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังเทียมสีทูโทน ดำ-ส้ม ตะเข็บส้ม”

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มเบาะหนังแท้ Mazda2 Hatchback (2007-2014) รถรุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง ลวดลายตามทรงเดิมของเบาะผ้า เน้นความสปอร์ตด้วยด้ายสีแดง เย็บแบบตะเข็บคู่

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ภายในด้านหน้าของ Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

เบาะคู่หน้า Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะนั่งฝั่งผู้โดายสารด้านหน้า

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

เบาะด้านหลังฝั่งเบาะนั่งเป็นแบบแถวยาว ส่วนเบาะพิงพับแยกได้ซ้ายขวา 60:40

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) เบาะพิงแถวหลังพับแยกซ้ายขวาได้

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ โชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู ทำลวดลายให้เหมือนกับตัวท๊อป

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

เบาะผู้โดยสาร

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

เบาะคนขับ

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Skyactiv

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา

งานหุ้มหนังแผงประตู Mazda BT-50 PRO

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะคู่หน้า

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ หมอนรองศรีษะ

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะฝั่งผู้โดยสาร

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะคู่หน้า เย็บกระเป๋าใสเอกสารทั้งคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะด้านหลัง

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

งานโชว์ตะเข็บตรงเบาะด้านหลัง

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

งานโชว์ตะเข็บหัวหมอนของเบาะแถวหลัง Mazda2 Elegance

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance รุ่นนี้เบาะหลังเป็นแบบพับแยก 60:40

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance ห้องผู้โดยสารด้านหลัง

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Elegance

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถกระบะ Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร รุ่น 4 ประตู) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้า

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคนขับส่วนนั่ง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะผู้โดยสาร ส่วนนั่ง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว หมอนรองศรีษะ

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มกล่องกลางด้วยหนังแท้

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

งานหุ้มหนังแท้แผงประตู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนัง Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะคู่หน้า

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ ด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะแถวหลัง

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะแถวหลัง

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Elegance

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance สีขาว รุ่น 4 ประตู

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะคู่หน้า

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าส่วนนั่ง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าส่วนปีกข้าง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง หมอนรองศรีษะ

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ งานหุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

เบาะหน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ เบาะหน้า+หลัง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ ส่วนเบาะหลัง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ เบาะหลังส่วนนั่ง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มเบาะหนัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ

เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ

เบาะหลัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ

เบาะหลัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง