Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะคู่หน้า

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะคู่หน้า

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะคนขับ

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะฝั่งผู้โดยสาร

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะนั่งด้านหน้า

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม ด้านฟลังของเบาะคู่หน้าเย็บกระเป๋าใส่เอกสารทั้งคู่

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะแถวหลัง

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะแถวหลัง

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะแถวหลัง

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม เบาะแถวหลัง

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

งานหุ้มหนังตรงแผงประตู Honda City 2014

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีครีม

All-New Honda City

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะคู่หน้า

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหนัาฝั่งคนขับ

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะนังฝั่งคนขับ

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้งคู่

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา ตรงส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลัง

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา ส่วนส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลัง

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

งานหุ้มหนังตรงแผงประตู Honda City V (2014)

Honda City V (2014) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

All-New Honda City

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง แบบทูโทน

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ ภายในของเดิมเป็นสีครีม มาเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง ทำให้ภายในดูสปอร์ตขึ้น ดูสวยขึ้น แถมยังดูแลรักษาได้ง่ายกว่าเบาะผ้ากำมะหยี่ด้วย ที่สำคัญคือแก้ปัญหาเรื่องการอมฝุ่นของเบาะผ้าของเดิม

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะคู่หน้า

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะหน้าด้านคนขับ

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะหน้าด้านผู้โดยสาร

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลัง เน้นงานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลัง เน้นงานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลัง เน้นงานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลัง เน้นงานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลัง เน้นงานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

เบาะคู่หน้าติดตั้งกระเป๋าใส่เอกสารมาให้ทั้งคู่

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มแผงประตู Honda City

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) รถสีขาว

Honda City V (2008-2013) เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Honda City S (2008-2013) รถสีขาว

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

งานหุ้มเบาะหนัง Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น โชว์ตะเข็บคู่ ลูกค้าขับรถมาจากชลบุรี

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะคู่หน้า

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะหน้า

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะคู่หน้าส่วนพิงแบบใกล้ๆ

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะหน้าส่วนนั่ง

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

เบาะคู่หน้าตรงส่วนด้านหลัง มีกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น ชุดเบาะหลัง

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น ชุดเบาะหลัง

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น มุมมองภายในห้องโดยสารด้านหลัง

Honda City ZX (2003-2008) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีครีม เย็บจับจีบย่น

งานหุ้มหนังตรงส่วนแผงประตู Honda City ZX

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บเทา

งานหุ้มเบาะหนัง Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เย็บโชว์ตะเข็บคู่ เป็น Honda City ตัวท๊อป รุ่นที่มีกล่องใส่ของอยู่ตรงกลางเบาะคู่หน้า และเบาะหลังสามารถดึงที่วางแขนลงมาได้ มีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วย

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เบาะคู่หน้า

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

ฝาปิดกล่องกลาง Honda City

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

ฝาปิดกล่องกลาง Honda City

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

ห้องผู้โดยสารด้านหลัง Honda City

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

ห้องผู้โดยสารด้านหลัง Honda City หลังจากหุ้มหนังใหม่หมดแล้ว สภาพก็ดูดีขึ้นเหมือนตอนที่ซื้อรถใหม่

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เบาะนั่งด้านหลัง

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เบาะนั่งด้านหลัง

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียม สีดำด้ายเทา เบาะนั่งด้านหลัง

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายเทา

งานหุ้มหนังแผงประตู Honda City SV

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนัง Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่สีแดง มีหนังสีแดงอยู่ตรงเบาะพิงตรงกลาง ทำให้ตัวเบาะดูมีมิติและสวยงามขึ้น

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะคู่หน้า

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งด้านข้าง

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะฝั่งคนขับ

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะพิงเพิ่มหนังสีแดงเข้าไปตรงกลางเพิ่มความสวยงาม

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

เบาะคู่หน้าของ Honda City ตรงด้านหลังของตัวเบาะมีกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะหลังมีหลังสีแดงอยู่ตรงกลางของเบาะพิง

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งด้านหลังเป็นหนังสีดำล้วน โชว์ความโดดเด่นให้กับด้ายสีแดง

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งด้านหลังเป็นหนังสีดำล้วน โชว์ความโดดเด่นให้กับด้ายสีแดง

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มหนังแผงประตู Honda City แบ่งหนังสีดำอยู่ด้านบน หนังสีแดงอยู่ด้านล่าง เพิ่มลวดลายด้วยด้ายสีแดง เย็บแบบตะเข็บคู่

Honda City V (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ-แดง เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มหนังแผงประตู Honda City แบ่งหนังสีดำอยู่ด้านบน หนังสีแดงอยู่ด้านล่าง เพิ่มลวดลายด้วยด้ายสีแดง เย็บแบบตะเข็บคู่

Honda City All-New ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ตะเข็บสีเทา

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา เย็บแบบโชว์ตะเข็บตรงกลาง เป็นงานของโชว์รูมฮอนด้าย่านรังสิต

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา เบาะคู่หน้า

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา เบาะหน้า

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา เบาะคู่หน้า

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา ส่วนพนักพิง

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา เบาะคู่หน้าส่วนนั่ง

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา ด้านหลังของเบาะคู่หน้า

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา

All-New Honda City ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังสีดำ ด้ายเทา หมอนรองศรีษะ

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ เป็นงานลูกค้ามาจากย่านบางบัวทอง

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะคู่หน้า

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะหน้า

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งฝั่งคนขับ

 

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ฝาปิดกล่องตรงกลางเบาะคู่หน้า

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

งานโชว์ตะเข็บเบาะคู่หน้าตรงส่วนด้านบน

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

เบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ด้าน

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะหลังแบบพับแยกได้ ตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำ

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะหลังแบบพับแยก 60:40

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะหลัง

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

งานหุ้มแผงประตู Honda City SV

Honda City SV (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้ สีดำด้ายเทา

งานหุ้มแผงประตู Honda City SV

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนัง Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมแบบพีวีซี สีครีม เย็บโชว์ตะเข็บคู่ เป็นงานลูกค้าย่านพระราม 2

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะคู่หน้า

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะคู่หน้า

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่ เบาะหน้า

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า จะมีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะด้านหลัง

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่ ชุดเบาะด้านหลัง

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มหนังสีครีม ตรงส่วนแผงประตู Honda City

Honda City (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังเทียมสีครีม เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มหนังสีครีม ตรงส่วนแผงประตู Honda City

Honda City V สีขาวมุก

บรรยากาศด้านหน้าโรงงาน GPM Auto ตอนติดตั้งเบาะหนัง