Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Chevrolet Colorado Cab (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

ภายในห้องโดยสาร Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะคู่หน้า

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะคนขับ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้สีดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด)

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

งานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) รถกระบะ 4 ประตู เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ แบบทูโทน

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะคู่หน้า

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะคู่หน้า

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ ภายในห้องผู้โดยสาร

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะคนขับ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะแถวหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะแถวหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ เบาะแถวหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

งานหุ้มแผงประตู Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีส้ม-ดำ

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

งานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) รถกระบะ 4 ประตู เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ แบบทูโทน

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะคู่หน้า

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะคู่หน้า

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) ฝากล่องใส่ของ หุ้มเป็นหนังแท้สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ตัว

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ เบาะหลัง

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) หุ้มแผงประตูด้วยหนังแท้สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด) เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล-ดำ

Chevrolet Colorado (เชฟโรเลต โคโลราโด)

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เป็นงานของลูกค้าย่านศรีนครินทร์ มีช่างจาก GPM Auto เข้าไปรับเบาะถึงที่บ้าน

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะคู่หน้า

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะคนขับ

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะคู่หน้าส่วนนั่ง

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะแถวสาม

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะแถวสอง

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา เบาะแถวสอง

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Zafira เชฟโรเลต ซาฟิร่า เบาะหนังแท้สีเทา

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด รุ่น 4 ประตู เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหน้า

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหน้า

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหน้าฝั่งคนขับ

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล เบาะหน้าส่วนนั่ง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล เบาะหน้าส่วนนั่ง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหลัง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล เบาะหลังส่วนนั่ง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล เบาะหลังส่วนนั่ง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล เบาะหลังส่วนนั่ง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหลัง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล ชุดเบาะหลัง

Chevrolet Colorado เชฟโรเลต โคโลราโด เบาะหนังแท้ สีน้ำตาล

งานหุ้มหนังแท้แผงประตู Chevrolet Colorado

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้สีดำด้ายแดง เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู เพิ่มความสปอร์ต เป็นของลูกค้าย่านศรีนครินทร์

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะคู่หน้า

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวกลาง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวกลาง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เบาะแถวสาม

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ด้านหลังของเบาะคู่หน้า

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บ เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังลายฉลุแบบเจาะรู

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บ เพิ่มแถบสีแดง ตรงกลางใช้หนังลายฉลุแบบเจาะรู

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ส่วนหัวหมอน

 

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

Chevrolet Captiva (เชฟโรเลต แคปติวา) เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง ส่วนเบาะนั่ง

Chevrolet Captiva เชฟโรเลต แคปติวา เบาะหนังแท้ สีดำด้ายแดง เพิ่มแถวสีแดง ตรงกลางใชัหนังเจาะรูลายฉลุ

งานโชว์ตะเข็บคู่สีแดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง หุ้มสไตล์ฟอร์ด อีโค่สปอร์ต โดยใช้เป็นหนังเทียมแบบพีวีซีทั้งคัน คันนี้เจ้าของขับรถมาจากจังหวัดเลยเพื่อมาติดตั้งที่โรงงาน GPM Auto ที่บางปู สมุทรปราการ

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะคู่หน้า

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะคู่หน้า

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะหน้า

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง กระเป๋าใส่เอกสาร

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะหลัง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะหลัง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังเทียม สีดำ-แดง เบาะหลังส่วนนั่ง

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

งานหุ้มเบาะหนัง เชฟโรเลต โซนิค (Chevrolet Sonic) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา หุ้มลายเดียวกับเบาะรถ Ford Ecosport รุ่น Titanium

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะคู่หน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะคู่หน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

หัวหมอน Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

หัวหมอน Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลังส่วนนั่ง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ เป็นงานจากศูนย์เชฟโรเลตที่นำมาจัดแสดงในงาน Motor Expo ที่เมืองทองธานี

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ คู่หน้า

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ เบาะหน้าทั้งตัว

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ เบาะหลัง

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ เบาะแถวกลาง

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ เบาะแถวกลาง

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้

Chevrolet Spin เชฟโรเลต สปิน เบาะหนังแท้ แผงประตู