Nissan Navara D40 (2007-2014) นิสสัน นาวาร่า ถือเป็นรถกระบะตัวแรก ที่นิสสันญี่ปุ่นเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเอง แทนบริษัทสยามกลการ (Siam Motors) ภายใต้แนวทาง Smart and Tough หรือ “เท่ และ ถึก” รุ่นนี้วางขายในเมืองไทย 7 ปี (2007-2014) ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น Nissan NP300 Navara ในปี 2015 – ปัจจุบัน

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 คันนี้ภายในเป็นโทนสีดำ+เทา เนื่องจากเป็นรถที่ใช้งานมานานแล้ว เบาะเริ่มเก่าและสกปรก เจ้าของรถจึงต้องการที่เปลี่ยนหนังเบาะใหม่เป็นหนังแท้ โดยเลือกเบาะสีดำตามเดิม เล่นลวดลายด้วยหนังลายฉลุเจาะรู และตัดกับตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคนขับ Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

การเดินตะเข็บตรงส่วนหัวหมอน Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

ลวดลายการเย็บเบาะคนขับ Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

ห้องโดยสารด้านหลัง Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

การเย็บเบาะแถวหลัง Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

การเย็บเบาะแถวหลัง Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

หุ้มแผงประตู Nissan Navara D40 (2007-2014)

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014)

Nissan Navara D40 (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ลายฉลุ ตะเข็บสีเทา

Nissan Navara D40 (2007-2014)