งานเย็บและติดตั้งเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ห้องโดยสารด้านหน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

ด้านหลังของเบาะคู่หน้าเย็บกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะด้านหลังเป็นแบบพับแยก 60:40

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ เดินตะเข็บคู่

Mazda2 Elegance (2007-2014)