งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เบาะแถวหลังพับแยกได้แบบ 60:40 

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ภาพห้องโดยสารด้านหน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดงMazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ภาพห้องโดบสารด้านหลัง Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance รุ่นนี้เบาะหลังเป็นแบบพับแยก 60:40

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance ห้องผู้โดยสารด้านหลัง

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Elegance

Mazda2 Elegance (2007-2014) เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Elegance (2007-2014)