งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง พร้อมทั้งปั้นโครงหุ้มเบาะแค๊ปขึ้นมาใหม่

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

ห้องโดยสารด้านหน้า Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

ห้องโดยสารด้านหน้า Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Isuzu D-Max Spacecab อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้ามีงานเย็บด้ายโชว์ตรงกลางเบาะ

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Isuzu D-Max Spacecab อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะนั่งคู่หน้ามีงานเย็บด้ายโชว์ตรงกลางของตัวเบาะ

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

Isuzu D-Max Spacecab อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง ด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีซองใส่เอกสารทั้งคู่

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มหนังแท้ตรงฝาปิดกล่องคอนโซลกลาง (ที่วางแขน)

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มหนังตรงแผงประตู Isuzu D-Max

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มเบาะแค๊ป Isuzu D-Max

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มเบาะแค๊ป Isuzu D-Max

Isuzu D-Max Spacecab (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ สเปซแค๊ป เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มเบาะแค๊ป Isuzu D-Max