งานหุ้มเบาะหนัง Isuzu D-Max Cab4 อิซูซุ ดีแม็กซ์ 4 ประตู (2006-2011) หุ้มเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ เป็นหนังแบบสเปคโรงงาน หนังแท้อยู่ตรงส่วนหน้าสัมผัส ด้านข้างและด้านหลังของตัวเบาะเป็นพีวีซี

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ห้องโดยสารด้านหน้า Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

งานหุ้มหนังตรงส่วนฝาปิดของตรงกลางของเบาะคู่หน้า

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

งานหุ้มหนังตรงส่วนฝาปิดของตรงกลางของเบาะคู่หน้า

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

การเย็บด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าไว้ใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ห้องโดยสารด้านหลัง Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะแถวหลัง Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดลายการเย็บเบาะแถวหลัง Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

Isuzu D-Max Cab4 (2006-2011) อิซูซุ ดีแม็กซ์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บสไตล์จับจีบ

งานหุ้มแผงประตู Isuzu D-Max