งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ห้องโดยสารด้านหน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

การเดินตะเข็บคู่ด้วยด้ายสีแดง

Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Isuzu D-Max (2006-2011) อีซูซุ ดีแมคซ์ หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง