งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ภายในห้องโดยสารด้านหน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ภาพห้องโดยสารด้านหลัง Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะแถวหลัง Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

ลวดการเย็บและการเดินตะเข็บของเบาะแถวหลัง Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

งานหุ้มแผงประตู Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มพวงมาลัยหนังแท้สีดำ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มเบาะหนังแท้สีส้มอิฐ เย็บสไตล์จับจีบ

Honda CR-V G3 (2006-2011)