งานเย็บและหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda Civic FC (2016-ปัจจุบัน) ฮอนด้า ซีวิค หุ้มเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง  เล่นลวดลายด้วยแถบหนังสีดำ

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะแถวหลัง Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะแถวหลัง Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการเย็บเบาะแถวหลัง Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ที่วางแก้วน้ำตรงเบาะหลังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มแผงประตู Honda Civic FC

Honda Civic FC (ฮอนด้า ซีวิค) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ที่วางแขนตรงกลางระหว่างเบาะคู่หน้า Honda Civic FC