งานเย็บเบาะและหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda Civic FD 2.0 (ฮอนด้า ซีวิค) เป็นรถที่ออกมาในช่วงปี 2006-2012 ซึ่งเบาะเดิมหนังเริ่มแตกแล้ว จึงเข้ามาทำเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ ลวดลายการเย็บตามของเดิมที่มาจากโรงงาน

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ห้องโดยสารด้านหน้า Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ห้องโดยสารด้านหน้า Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

การหุ้มหนังฝาปิดกลองตรงกลางเบาะคู่หน้า

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Civic FD 2.0 (2006-2012) ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

การหุ้มหนังตรงส่วนแผงประตูของ Honda Civic FD