งานเย็บเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เบาะหนังแท้สีครีม เย็บแบบจับจีบ รูปแบบตามโครงเบาะของเดิมติดมากับรถจากโรงงาน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

ห้องโดยสารด้านหน้า Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

เบาะฝั่งคนขับ Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

สไตล์การเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคนขับ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

การเดินตะเข็บด้านข้างเบาะคนขับ Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

การเย็บเบาะด้านหลัง Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

ห้องโดยสารด้านหลัง Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

เบาะแถวหลัง Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

ฝาปิดกล่องใส่ของตรงกลางของเบาะคู่หน้า

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะหนังแท้สีครีม สไตล์จีบย่น

งานหุ้มแผงประตู Honda Accord G8 (2008-2012)