งานเย็บเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด เย็บเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีครีมอ่อน สไตล์จับจีบ

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

ห้องโดยสารด้านหน้า Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

ลวดลายการเย็บเบาะคนขับ Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

เบาะคู่หน้า Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

ห้องโดยสารด้านหลัง Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

เบาะคนขับ Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

เบาะแถวหลัง Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

ที่วางแขนตรงกึ่งกลางเบาะหลัง Honda Accord G8 (2008-2012)

Honda Accord G8 (2008-2012) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีครีมอ่อน

แผงประตู Honda Accord G8 (2008-2012)