Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

//Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

งานเย็บเบาะหนังแท้รถยนต์ Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด คันนี้ผ่านการใช้งานมาเกิน 10 ปีแล้ว หนังของเบาะเดิมเริ่มขาด จึงต้องเข้ามาให้ทำเบาะใหม่ โดยใช้เป็นหนังหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ แก้ปัญหาเรื่องความสกปรกได้ดีกว่าสีเบจของเดิม

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ห้องโดยสารด้านหน้า Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

เบาะคู่หน้า Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

งานเดินตะเข็บของเบาะคู่หน้า Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ห้องโดยสารด้านหลัง Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

ห้องโดยสารด้านหลังและแผงประตู Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

แผงประตูฝั่งคนขับ Honda Accord G7 (2003-20007)

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

Honda Accord G7 (2003-20007) ฮอนด้า แอคคอร์ด หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บดำ

2018-11-29T09:00:16+00:00By |Categories: Seat|Tags: , |

About the Author: