งานเย็บเบาะหนังแท้รถยนต์ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู นำมาเย็บเบาะใหม่แทนเบาะผ้าของเดิมด้วยหนังแท้สีแดง เพิ่มความสปอร์ต นั่งสบายขึ้น และไม่มีปัญหาเรื่องการอมฝุ่น

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

เบาะทั้งชุดของ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

การเย็บและการเดินตะเข็บเบาะคู่หน้า Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

การเย็บและการเดินตะเข็บ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

การเย็บและการเดินตะเข็บ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

การเย็บและการเดินตะเข็บ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

การเดินตะเข็บคู่ด้วยด้ายสีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

รูปแบบการเย็บตรงส่วนด้านหลังของเบาะคู่หน้า

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ลวดลายการเย็บและการเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า สปอร์ต) รุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง