งานเย็บและออกแบบเบาะหนังรถยนต์ Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) ทำเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เป็นลวดลายของรุ่นไทเทเนียม (Titanium) แต่สามารถเย็บได้กับ EcoSport ทุกรุ่น

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการออกแบบเบาะหนังรถยนต์ Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการออกแบบเบาะคู่หน้า Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการออกแบบเบาะคู่หน้า Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการออกแบบเบาะคู่หน้า Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ลวดลายการออกแบบเบาะคู่หน้า Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

การเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford EcoSport

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

การเดินตะเข็บเบาะแถวหลัง Ford EcoSport

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง.

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า เย็บกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ตัว

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มแผงประตู Ford EcoSport