งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) ทำเบาะใหม่ด้วยหนังพีวีซีสีดำ ตะเข็บแดง ออกแบบลวดลายการเย็บตามเบาะผ้าเดิมของรุ่นเทรนด์ (Trend) และแอมเบียนท์ (Ambiente)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

ลวดลายการเย็บเบาะหนัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente ส่วนของเบาะคู่หน้า

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente ส่วนของเบาะคู่หน้า

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente ส่วนของเบาะคู่หน้า

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente ส่วนของเบาะคู่หน้า

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

เบาะแถวหลัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

เบาะแถวหลัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

เบาะแถวหลัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

เบาะแถวหลัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

เบาะแถวหลัง Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต)

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

การเดินตะเข็บสีแดงตัดกับหนังสีดำ

Ford EcoSport (ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต) เบาะหนังสีดำด้ายแดง รุ่น Trend และ Ambiente

งานหุ้มแผงประตู