งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่น 4 ประตู เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เย็บโชว์ตะเข็บ

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะคู่หน้า

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เย็บโชว์ตะเข็บด้านข้าง

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา หมอนรองศรีษะของเบาะคู่หน้า

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหลัง

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหลังเป็นแบบพับลงมาเพื่อใช้วางแก้วน้ำได้

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา ด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่เอกสารมาให้ทั้งสองข้าง

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

ฝาปิดกล่องคอนโซลกลาง

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหลัง

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

งานหุ้มหนังตรงแผงประตู Toyota Hilux Revo

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา

Toyota Hilux Revo โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา