งานหุ้มเบาะหนะงรถยนต์ Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เจ้าของรถซื้อเบาะคู่หน้าของ Fortuner มาใส่แทน Hilux Vigo ซึ่งสามารถใส่ได้พอดีโดยไม่ต้องดัดแปลงขาราง

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Toyota Fortuner โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ เบาะคู่หน้า หนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น