ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Toyota Avanza โตโยต้า อแวนซ่า หุ้มเบาะหนังสีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู เพิ่มความสปอร์ต

Toyota Avanza - โตโยต้า อแวนซ่า เบาะหนังสีดำ

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Toyota Avanza โตโยต้า อแวนซ่า เบาะคู่หน้า

Toyota Avanza - โตโยต้า อแวนซ่า เบาะหนังสีดำ

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Toyota Avanza โตโยต้า อแวนซ่า เบาะแถวกลาง

Toyota Avanza - โตโยต้า อแวนซ่า เบาะหนังสีดำ

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Toyota Avanza โตโยต้า อแวนซ่า เบาะแถวหลัง