งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส (Toyota Corolla Altis) รุ่นปี 2000-2007 หรือที่เรียกกันในเมืองไทยว่า “โฉมหน้าหมู” หรือ “โฉมตาถั่ว”

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหนัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหนังคู่หน้า Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหนังคู่หน้า Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

งานหุ้มเบาะหนังคู่หน้า Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

งานหุ้มเบาะหนัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

งานหุ้มเบาะหนัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหลัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหลัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู

Toyota Altis 2007 เบาะหนังแท้

เบาะหลัง Toyota Corolla Altis 2007 โฉมหน้าหมู