Tag Archives: Mazda

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังเทียมสีทูโทน ดำ-ส้ม ตะเข็บส้ม

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) หุ้มเบาะด้วยหนังเทียมสีทูโทน ดำ-ส้ม ตะเข็บส้ม เป็นงานหุ้มถาวร ก่อนทำจะต้องรื้อเอาผ้าเดิมออกก่อนแล้วจึงเย็บหนังเข้าไปติดตั้งแทน คนนี้เจ้าของสีสไตล์ดำ-ส้ม จึงออกแบบให้ใหม่ออกมาดังที่ลงในโพสต์นี้

Read more ...

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มเบาะหนังแท้ Mazda2 Hatchback (2007-2014) รถรุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง ลวดลายตามทรงเดิมของเบาะผ้า เน้นความสปอร์ตด้วยด้ายสีแดง เย็บแบบตะเข็บคู่ ภายในด้านหน้าของ Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะคู่หน้า Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะนั่งฝั่งผู้โดายสารด้านหน้า Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะด้านหลังฝั่งเบาะนั่งเป็นแบบแถวยาว ส่วนเบาะพิงพับแยกได้ซ้ายขวา 60:40 Mazda2 Hatchback (2007-2014) เบาะพิงแถวหลังพับแยกซ้ายขวาได้ Mazda2 Hatchback […]

Read more ...

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู ทำลวดลายให้เหมือนกับตัวท๊อป Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งคนขับ เบาะผู้โดยสาร เบาะคนขับ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) […]

Read more ...

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา ตรงกลางใช้หนังลายฉลุเจาะรู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีเทา […]

Read more ...

Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ หมอนรองศรีษะ Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะฝั่งผู้โดยสาร Mazda2 Elegance เบาะคู่หน้า เย็บกระเป๋าใสเอกสารทั้งคู่ Mazda2 Elegance เบาะหนังเทียมสีดำ ตะเข็บแดง เย็บตะเข็บคู่ เบาะด้านหลัง งานโชว์ตะเข็บตรงเบาะด้านหลัง งานโชว์ตะเข็บหัวหมอนของเบาะแถวหลัง Mazda2 Elegance Mazda2 Elegance รุ่นนี้เบาะหลังเป็นแบบพับแยก 60:40 Mazda2 Elegance ห้องผู้โดยสารด้านหลัง งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Elegance Mazda2 Elegance

Read more ...

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถกระบะ Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร รุ่น 4 ประตู) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคนขับส่วนนั่ง Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้าฝั่งผู้โดยสาร Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะผู้โดยสาร ส่วนนั่ง Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) […]

Read more ...

Mazda2 Elegance เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

งานหุ้มเบาะหนัง Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะคู่หน้า Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะหน้าฝั่งคนขับ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ ด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีกระเป๋าใส่เอกสารให้ทั้งคู่ Mazda2 Elegance (มาสด้า2 เอลิแกนซ์) เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่ เบาะแถวหลัง Mazda2 […]

Read more ...

Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะคู่หน้า Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าส่วนนั่ง Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง เบาะหน้าส่วนปีกข้าง Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง หมอนรองศรีษะ Mazda3 Skyactiv มาสด้า3 สกายแอคทีฟ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายแดง ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง

Read more ...

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ

งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ เบาะหน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังเทียมสีดำ ด้ายดำ Mazda BT-50 PRO มาสด้า […]

Read more ...

Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

งานหุ้มเบาะหนัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เบาะคู่หน้า Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เบาะหลัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เบาะหลัง Mazda BT-50 PRO มาสด้า บีที-50 โปร เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง

Read more ...

Facebook

เพิ่มเพื่อน