งานหุ้มเบาะหนัง Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม งานของลูกค้าย่านเมืองทอง Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะคู่หน้า Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะคู่หน้า Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะด้านคนขับ Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะด้านข้างคนขับ Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะแถวกลาง Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะแถวกลาง Honda Freed ฮอนด้า ฟรีด เบาะหนังเทียมสีครีม เบาะแถวสาม เบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง กระเป๋าใส่เอกสารเบาะหน้า รุ่นนี้ไม่ได้หุ้มแผงประตูครับ