งานหุ้มเบาะหนังแท้ Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) รถกระบะ 4 ประตู จากค่ายนิสสัน ที่เปิดตัวเมื่อปี 2015 นำมาหุ้มเบาะใหม่ด้วยหนังแท้สีแดง แทนเบาะผ้าของเดิม รถโฉมนี้ภายในเป็นโทนสีดำ แต่เจ้าของรถอยากเปลี่ยนเป็นหนังแท้สีแดงก็สามารถทำได้ เมื่อทำออกมาแล้วก็สวยไปอีกแบบ

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ภายในห้องโดยสารด้านหน้า Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า)

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ด้านหลังของเบาะคู่หน้าเย็บกระเป๋าสำหรับใสเอกสารทั้ง 2 ตัว

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

ห้องโดยสารด้านหลังของ Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า)

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มเบาะด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า) หุ้มแผงประตูด้วยหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า)

Nissan NP300 Navara หุ้มเบาะหนังแท้สีแดง

Nissan NP300 Navara Calibre E 6MT (นิสสัน เอ็นพี 300 นาวาร่า)