ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู เป็นงานจากศูนย์นิสสันครับ

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว ตรงกลางใช้หนังฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

ตัวอย่างงานหุ้มแผงประตู Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Nissan NP300 Navara นิสสัน เอ็นพี300 นาวาร่า เบาะหนังแท้

แกะแบบมาจาก ลายเดิมของเบาะผ้ากำมะหยี่