งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา แบบฉลุเจาะรูตรงกลาง

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะคู่หน้า

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะแถวหลัง

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา เบาะแถวหลัง

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา

Nissan NP300 Navara เบาะหนังแท้ สีดำ ตะเข็บเทา ลายฉลุเจาะรู

Nissan NP300 Navara (เอ็นพี 300 นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา