ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน เบาะหนังสีดำ หนังฉลุเจาะรู งานจากศูนย์มิตซูบิชิ ที่มำมาจัดแสดงที่เมืองทองธานี สำหรับดูเป็นตัวอย่าง

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังคู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังข้างหลัง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะหนังข้างหลัง ส่วนนั่ง Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

แผงประตู Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน หนังฉลุเจาะรู

ส่วนข้างล่างนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับ เอาไว้สำหรับเปรียบเทียบกัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะผ้ากำมะหยี่คู่หน้า Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

เบาะผ้ากำมะหยี่ เบาะหลังของ Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน

Mitsubishi Triton All New เบาะหนังสีดำ

แผงประตูของเดิม Mitsubishi Triton All New มิตซูบิชิ ไทรทัน