งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู ลูกค้ามาจากจังหวัดตาก โดยจองงานตัดเย็บไว้ก่อน แล้วเข้ามาติดตั้งถึงที่โรงงาน

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

หมอนรองศรีษะ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

หมอนรองศรีษะ Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

ด้านหลังของเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารให้ทั้งคู่

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

ฝาปิดกล่องใส่ของระหว่างเบาะคู่หน้า (ที่วางแขน)

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังสีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู

เบาะหลัง Mitsubishi Triton Plus มิตซูบิชิ ไทรทัน พลัส เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายส้ม หนังฉลุเจาะรู