Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู เย็บโชว์ด้ายตะเข็บคู่ เป็นงานส่งลูกค้าแถวแจ้งวัฒนะ

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู ด้านหน้า

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู ด้านหน้า

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู เบาะหลัง

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู เบาะหลัง

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู เบาะหลังส่วนนั่ง

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ลายฉลุเจาะรู

Mazda3 เบาะหนังสีครีม ด้านหลังเบาะคู่หน้า มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้ง 2 ข้าง