งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู ทำลวดลายให้เหมือนกับตัวท๊อป

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะคู่หน้า

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งผู้โดยสาร

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู เบาะนั่งฝั่งคนขับ

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

เบาะผู้โดยสาร

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

เบาะคนขับ

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง แถบโชว์สีแดง

Mazda2 Skyactiv (มาสด้า2 สกายแอคทีฟ) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง หนังลายฉลุเจาะรู

Mazda2 Skyactiv

งานหุ้มแผงประตู Mazda2 Skyactiv