งานหุ้มเบาะหนังแท้ Mazda2 Hatchback (2007-2014) รถรุ่น 5 ประตู หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง ลวดลายตามทรงเดิมของเบาะผ้า เน้นความสปอร์ตด้วยด้ายสีแดง เย็บแบบตะเข็บคู่

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

ภายในด้านหน้าของ Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

เบาะคู่หน้า Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะนั่งฝั่งผู้โดายสารด้านหน้า

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

เบาะด้านหลังฝั่งเบาะนั่งเป็นแบบแถวยาว ส่วนเบาะพิงพับแยกได้ซ้ายขวา 60:40

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) เบาะพิงแถวหลังพับแยกซ้ายขวาได้

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Mazda2 Hatchback (2007-2014) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ โชว์ตะเข็บคู่สีแดง