งานหุ้มเบาะหนังแท้รถกระบะ Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร รุ่น 4 ประตู) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้า

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคนขับส่วนนั่ง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะคู่หน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะผู้โดยสาร ส่วนนั่ง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว หมอนรองศรีษะ

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มกล่องกลางด้วยหนังแท้

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร) หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว เบาะแถวหลัง

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

งานหุ้มหนังแท้แผงประตู Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)

Mazda BT-50 PRO หุ้มเบาะหนังแท้สีดำ ด้ายขาว

Mazda BT-50 PRO (มาสด้า บีที-50 โปร)