งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม พร้อมเพิ่มลวดลายตรงกลาง ดูสวยกว่าเดิม ลายเบาะตัวนี้สามารถใช้ได้กับของ Isuzu D-Max ตั้งแต่รุ่นปี 2013 เป็นต้นมา

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้คู่หน้า ด้วยสีน้ำตาลส้ม ดูดีไม่ซ้ำแบบใคร

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม

งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-X หุ้มเบาะหนังแท้ สีน้ำตาลส้ม