งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เป็นของลูกค้าจากเพชรบุรี โดยจองงานตัดเย็บไว้ก่อนแล้วเข้ามาติดตั้งที่โรงงาน

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะคู่หน้า

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะหน้าฝั่งคนขับ

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

งานหุ้มหนังสีครีม ฝาปิดกล่องใส่ของตรงกลางของ Isuzu MU-7

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น ภาพภายในห้องโดยสารตรงเบาะแถว 2

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะแถว 2

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะแถว 2 มีที่วางแขนตรงกลาง สามารถพับลงมาและพับเก็บได้

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น ตรงส่วนเบาะนั่งของเบาะแถวที่ 2

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะแถวที่ 2

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น เบาะแถวที่ 3

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

มุมมองภายในห้องโดยสารจากด้านท้ายของ Isuzu MU-7

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

งานหุ้มแผงประตู Isuzu MU-7

Isuzu MU-7 อีซูซุ มิวเซเว่น เบาะหนังแท้สีครีม เย็บจับจีบย่น

งานหุ้มหนังกาบข้างด้านท้ายของ Isuzu MU-7