งานหุ้มเบาะหนัง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่ หุ้มแบบสเปคโรงงานหนังแท้ผสมพีวีซี เป็นงานใหม่สำหรับส่งโชว์รูมฮอนด้าย่านรังสิต

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะทั้งคันของ Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหน้า Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหน้าส่วนนั่ง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหน้าส่วนนั่ง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหนังส่วนพิง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหลัง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหลังส่วนพิงและหมอมรองศรีษะ All-new Honda Jazz 2014 หนังสีดำ ด้ายสีแดง

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

รูปเบาะหลังส่วนพิง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

หุ้มหนังแผงข้างประตู Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

ตัวอย่างงานหุ้มหนังแผงข้างประตู Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่

All-new Honda Jazz 2014 หนังดำ-ด้ายแดง

ตัวอย่างงานหุ้มหนังฝาปิดกล่องคอนโซลกลาง Honda Jazz GK (All-New) ฮอนด้า แจ๊ซ เบาะหนังสีดำ ด้ายแดง เย็บตะเข็บคู่