งานหุ้มเบาะหนัง Honda Jazz GE (2008-2013) ฮอนด้า แจ๊ซ ลายสปอร์ต หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ใช้หนังฉลุเจาะรู

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนัง Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

งานหุ้มเบาะหนัง Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

เบาะคู่หน้า Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

เบาะหน้า Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

เบาะหน้าส่วนนั่ง Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

เบาะหลัง Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

ถุงใส่เอกสารหลังเบาะคู่หน้า Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ

Honda Jazz 2013 เบาะหนังสีดำ สลับแดง ลายฉลุแบบเจาะรู

ด้านหลังของเบาะหลัง Honda Jazz 2013 หนังดำสลับแดง แบบทูโทน ด้ายสีแดง ใช้หนังฉลุแบบเจาะรูระบายอากาศ