งานหุ้มเบาะหนัง Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น เป็นงานของลูกค้าแถวพระประแดงครับ

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น เบาะคู่หน้า

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น เบาะคู่หน้าส่วนพิง

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น เบาะคู่หน้ามีที่วางแขน

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น เบาะหน้าส่วนนั่ง

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น ชุดเบาะหลัง

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

Honda CR-V G3 (2006-2011) เบาะหนังแท้สีเทา ด้ายแดง เย็บแบบจับจีบย่น ชุดเบาะหลัง

Honda CR-V G3 (2006-2011) หุ้มหนังแท้สีเทา เย็บแบบจับจีบย่น

งานหุ้มแผงประตู Honda CR-V G3