งานหุ้มเบาะหนังแท้ All-New Honda Civic 2016 (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะคู่หน้า

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะคู่หน้า งานโชว์ตะเข็บด้านข้าง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะคู่หน้าส่วนนั่ง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะหน้าฝั่งผู้โดยสาร

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะหน้าฝั่งคนขับ กับการโชว์ตะเข็บด้านข้าง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะแถวหลังมีที่วางแก้วน้ำ

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะแถวหลัง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง เบาะแถวหลังมีที่วางแก้วน้ำ

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) งานหุ้มแผงประตู

Honda Civic เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บแดง

Honda Civic (ฮอนด้า ซีวิค) งานหุ้มชุดคอนโซลกลาง