งานหุ้มเบาะหนัง Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์ เป็นพีวีซีทุกส่วน ลูกค้าได้รับการบอกต่อมาจากกลุ่ม CIVIC FD FAMILY ก็เลยขับรถมาจากกระบี่ เพื่อมาหุ้มเบาะที่โรงงาน GPM Auto

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะคู่หน้า Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะคู่หน้า Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะคู่หน้า Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะคนขับ Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

งานหุ้มแผงประตู Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะหลัง Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์

Honda Civic FD เบาะหนังเทียมสีดำสลับแดง ลายสปอร์ต

เบาะหลัง Honda Civic FD ฮอนด้า ซีวิค เบาะหนังดำแดง เรคคาโร่สไตล์