งานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา ลูกค้าขับรถมาจากนนทบุรี

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา เบาะคู่หน้า

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา เบาะคู่หน้า

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา เบาะหน้า หนังสีดำตัดกับด้ายสีเทา

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา เบาะหน้าส่วนนั่ง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา ซองใส่เอกสาร

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา กล่องใส่ของลูกค้าเอาไปติดตั้งเพิ่มเติมมา

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

หนังสีดำตัดกับด้ายสีเทา

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา เบาะหลัง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทาเบาะหลังส่วนนั่ง

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บตะเข็บคู่

Honda City S (2008-2013) ฮอนด้า ซิตี้ เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายสีเทา งานหุ้มแผงประตู