งานติดตั้งเบาะหนังรถยนต์ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง ลูกค้ามาจากพระราม 2 เพื่อเข้ามาติดตั้งถึงที่โรงงาน GPM Auto

Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

เบาะคู่หน้า Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

เบาะหน้า Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

เบาะคู่หน้า Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

เบาะหลัง Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง

เบาะหลัง Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส เบาะหนังแท้ สีดำ ด้ายแดง