งานหุ้มเบาะหนังแท้รถยนต์ Ford Fiesta (ฟอร์ด เฟียสต้า) 5 ประตู รุ่นสปอร์ต เบาะหนังแท้ สีแดง คันนี้ลูกค้าจองคิวงานตัดเย็บไว้ก่อน แล้วขับรถเข้ามาติดตั้งที่โรงงาน ใช้เวลาติดตั้ง 3 ชั่วโมง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะคู่หน้า Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะคนขับ Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะนั่ง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะนั่ง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

ปีกข้างเบาะหน้า Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

ภาพรวมทั้งคัน Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

ข้างหลังเบาะคู่หน้า Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง แถมที่ใส่เอกสารให้ทั้งสองข้าง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลัง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลัง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลังสว่นพิง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

 

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลังส่วนพิง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลังส่วนพิง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

เบาะหลังส่วนนั่ง Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า เบาะหนังแท้ สีแดง

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

ตอนประกอบเข้ากับตัวรถดูสวยไปอีกแบบ (แดดแรงจัดจนถ่ายรูปออกมาแล้วสีเพี้ยนหมด)

Ford Fiesta เบาะหนังสีแดง

งานหุ้มหนังสีแดง แผงข้างประตู Ford Fiesta – ฟอร์ด เฟียสต้า