บริษัท จีพีเอ็ม ออโต้กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เราเป็นโรงงานทำเบาะหนังรถยนต์โดยตรงมานานกว่า 10 ปี ดังนั้นบทความนี้เลยพาทุกคนไปดูให้เห็นถึงภายในของโรงงานเย็บเบาะหนังและกระบวนการผลิตเบาะหนังรถยนต์ของเราว่ามีขั้นตอนยังไงบ้าง

GPM Auto

บรรยากาศภายในโรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์ของเรา

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

ด้านหน้าโรงงาน

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

หนังแท้และหนังที่ตัดตามแพทเทิร์นเพื่อเตรียมสู่กระบวนการเย็บเป็นปลอกหนัง

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

หนังแท้และหนังที่ตัดตามแพทเทิร์นเพื่อเตรียมสู่กระบวนการเย็บเป็นปลอกหนัง

GPM Auto

หนังแท้สำหรับใช้หุ้มเบาะรถยนต์

GPM Auto

หนังแท้สำหรับใช้หุ้มเบาะรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

แพทเทิร์นของเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

เตรียมคัดเลือกหนังแท้สำหรับใช้ตัดเย็บเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

เตรียมวาดแพทเทิร์นลงแผ่นหนังเพื่อตัดตามแบบ ก่อนส่งเข้าสู่ไลน์ผลิตต่อไป

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

ชิ้นหนังที่ตัดออกมาตามแพทเทิร์นของเบาะรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

เย็บชิ้นหนังเข้ากับฟองน้ำเพื่อเพิ่มความนิ่มเวลาใช้งาน

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

ฟองน้ำสำหรับเสริมเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

ทีมเย็บเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

โรงงานเย็บเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

กระบวนการเย็บเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

กระบวนการเย็บเบาะหนังรถยนต์

โรงงานหุ้มเบาะหนังรถยนต์

กระบวนการเย็บเบาะหนังรถยนต์

GPM Auto

กระบวนการรื้อเบาะหนังรถยนต์

GPM Auto

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC)

GPM Auto

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC)

GPM Auto

เบาะหนังรถยนต์ที่หุ้มเสร็จแล้ว รอส่งมอบให้ลูกค้า

GPM Auto

เบาะหนังรถยนต์ที่หุ้มเสร็จแล้ว รอส่งมอบให้ลูกค้า