งานหุ้มเบาะหนัง เชฟโรเลต โซนิค (Chevrolet Sonic) เบาะหนังแท้สีดำ ตะเข็บเทา หุ้มลายเดียวกับเบาะรถ Ford Ecosport รุ่น Titanium

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะคู่หน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะคู่หน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหน้า Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

หัวหมอน Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

หัวหมอน Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลังส่วนนั่ง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา

เบาะหลัง Chevrolet Sonic เชฟโรเลต โซนิค เบาะหนังแท้สีดำ ด้ายเทา