ตัวอย่างงานหุ้มเบาะหนัง Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว เย็บแบบโชว์ด้าย เป็นงานจากศูนย์เชฟโรเลตที่นำมาจัดแสดงในงาน Motor Expo ที่เมืองทองธานี ส่วนตัวอย่างงานของ GPM Auto Group เป็นแบบเรียบดูได้ที่ Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีดำ เย็บแบบเรียบ

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้จากศูนย์

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว เบาะคู่หน้า

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้จากศูนย์

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว เบาะหน้า

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้จากศูนย์

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว เบาะหลัง

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้จากศูนย์

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว เบาะหลัง

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้จากศูนย์

Chevrolet Cruze เชฟโรเลต ครูซ เบาะหนังแท้สีน้ำตาล ด้ายสีขาว งานหุ้มแผงประตู